markarbete

MARKARBETE

Skånesten utför all typ av markarbeten.

Tillsammans med våra stenarbetare och underentreprenörer åtar vi oss totalentreprenader inom anläggning.

Våra maskinister är även stensättare vilket underlättar arbetsprocessen.

Det är ganska vanligt förekommande att det kan uppstå utmaningar mellan maskinister/anläggare och stensättare. Samarbete är oerhört viktigt för att arbetet ska fortlöpa utan hinder.

Genom att erbjuda denna tjänst effektiviseras och kvalitetssäkras arbetet ytterligare då en anläggare med goda kunskaper inom stensättning kan överskåda hela arbetet från början till slut och på så vis undvika onödiga tidsgropar och otillräckligt arbetsutförande.

Skånesten gräver, schaktar, dränerar och bortforslar material samt står för andra förberedelser. Vi levererar material och har erforderliga maskiner för uppdraget.
Vi åtar oss större uppdrag från företag och industri men även mindre privata anläggningsprojekt.

Skånesten arbetar utifrån riktlinjerna som anges i AMA (Allmän material- och arbetsbeskrivning). AMA är ett referensverk som beskriver hur man ska bygga och vilka material man ska använda för att uppnå god kvalité. AMA ser till att arbetet utförs fackmannamässigt och de tekniska handlingarna anses vara beprövad teknik. AMA finns i en rad olika fackområden såsom anläggning, hus, el med flera. För att läsa mer om AMA besök Svensk Byggtjänst.

Våra tjänster:
Totalentreprenad
Utförandeentreprenad
Underentreprenör (UE)

Totalentreprenad innebär att entreprenören, i detta fall Skånesten ansvarar för projektering samt utförandet av arbetena.
Beställaren lämnar ett förenklat underlag till entreprenören om hur entreprenaden skall fungera när den är färdig. Det är sedan upp till entreprenören att presentera ett färdigt förslag, detta kallas projektering.
Projektering är färdiga bygghandlingar som krävs för genomförandet av entreprenaden genom att beställaren specificerar krav och önskemål för entreprenaden.
Totalentreprenad styrs av ett branschavtal som kallas ABT, Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. Syftet med avtalet är att beställaren och entreprenören delar på risken.
 
Utförandeentreprenad innebär att beställaren utför projektering och anlitar en entreprenör att utföra arbetena. Entreprenören saknar funktionsansvar men arbetena ska vara fackmannamässigt utförda. Vad som styr regler och åtaganden för en utförandeentreprenad regleras i AB, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader.
 
Underentreprenör (UE) är den vanligaste formen av entreprenad Skånesten utför. Det innebär att beställarens huvudentreprenör anlitar oss för ett specifikt arbete. I vissa fall kan det vara flera entreprenörer inblandade vilket innebär att huvudentreprenören anlitar en underentreprenör som i sin tur anlitar Skånesten. Och i vissa fall anlitar Skånesten underentreprenörer för vissa utföranden. Så här kan det se ut:
Beställare – Huvudentreprenör – Skånesten – UE.
De branschavtal som styr denna typen av entreprenad är: AB-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader) samt ABT-U (Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad).
För mer information besök BKK.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

svevia logotyp
svenska kyrkan logotyp
gustav r johansson logotyp
REFERENSER

TITTA PÅ VÅRA UPPDRAG I GALLERIET NEDAN.

Rulla till toppen