STENARBETE utomhus

bruksmur

BRUKSMUR

En bruksmur är en stenmur med bindemedel.

Detta innebär att stenarna sammanfogas med bindemedel, oftast murbruk därav namnet bruksmur. Det går bra att sammanfoga stenarna med stenlim. Stenlim används oftast när muren byggs av betongblock och murbruk används när man uppför en mur av natursten.

Fram till mitten på 1900-talet användes uteslutande kalkbruk vid uppförandet av en bruksmur.

När man uppför en bruksmur måste man gräva ner till frostfritt djup och gjuta en platta/fundament som underlag. En bruksmur måste alltid ha en avtäckning så kallad krönsten på toppen av muren. Detta är en plan relativt tunn häll i natursten som monteras ovanpå muren. Detta gör man för att vattnet skall rinna av och man undviker således att vatten tränger in i konstruktionen och orsakar frostsprängningar. Läs mer om detta under tips & råd.

Det finns en rad olika stensorter att använda sig av vid uppförandet av en bruksmur.

Fältsten (kullersten), sprängsten, block av natursten eller block av betong, s.k. betongblock.
En bruksmur kan antigen fogas eller lämnas ofogad. En ofogad bruksmur ger intrycket av att man uppfört en kallmur.

Skånesten åtar sig totalentreprenader inom byggnation av bruksmurar.

Vi har goda erfarenheter vad gäller murning, putsning och fogning i komplexa byggnadsvårds-projekt i kyrkor, slott och andra kulturbyggnader med signifikant historiskt värde.
En bruksmur är ett tidsödande och komplicerat arbete som kräver mycket hög yrkeskunskap, vilket gör en bruksmur till en av de dyraste murarna att uppföra, cirka dubbelt så dyrt som en kallmur.
Kontakta oss för mer information och få tips och råd inför er entreprenad.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

svenska kyrkan logotyp
REFERENSER

TITTA PÅ VÅRA UPPDRAG I GALLERIET NEDAN.

Rulla till toppen