ett urval av objekt

Stenmurar för Svenska Kyrkan i Lund

Kallmur och bruksmur

På uppdrag av Svenska Kyrkan i Lund renoverade vi stenmurarna runtom Vallkärra Kyrka.

Kallmurarna demonterades ner och ny botten gjordes. Stenmurarna lavades upp med befintlig återanvänd sten med samma utseende som tidigare. För att undvika rasrisk i framtiden kompletterades murarna med ny sten från ett närliggande stenbrott för att matcha stensorterna som använts tidigare. Vidare placerades höga L-stöd av betong (cirka 2 meter) där muren var som högst (över 2 meter) för att undvika rasrisk. Stenen förankrades i L-stöden med syrafast järnstag för ytterligare säkerhet.

En av bruksmurarna vid västra delen demonterades ner och murades upp igen med befintlig sten. De övriga bruksmurarna fogades om.

Uppdraget utfördes i etapper på Vallkärra Kyrka mellan 2018-2020. Våran kontaktperson var Kyrkogårdschef Stefan Måsbäck. Entreprenaden utfördes som en utförandeentreprenad.
Uppdraget utfördes med antikvarisk medverkan, läs mer om detta här: Rapport 2020:19

Golvläggning i Tingsrätten

stengolv av kalksten

På uppdrag av Sandéns Golv i Helsingborg utförde vi golvläggning av hällar i kalksten på Tingsrätten i Helsingborg. Tingsrätten gjorde en ombyggnad samt tillbyggnad av lokalerna med start 2016. Uppdraget utfördes av Peab på beställning av Whilborgs.

Innan läggning av hällarna inspekterades golvytorna med laser för att säkerställa att ytorna var plana.
Kalkstenshällarna (fallande längder) lades därefter i fästmassa och fogades. Därefter kapades ytorna in och avslutades med montering av sockel runtom golvytorna, även denna av kalksten.

Uppdraget utfördes 2018-2109 och totalt lades cirka 1500 kvm golv. Uppdraget utfördes som UE (underentreprenör).

En teater vid Sandeplanskolan

amfiteater av betongblock

På uppdrag av Peab Anläggning byggde vi en amfiteater av betongblock och plattor vid Sandeplanskolan i Höllviken. Amfiteatern ingår i ett större vattenavledningsprojekt på grund av tillfälliga kraftiga skyfall. Teatern beräknas fyllas med vatten vart tionde år.

Amfiteatrn består av betongblock som agerar som stödmur/trappsteg åt viloytan. Dessa betongblock monterades och limmades därefter lades marksten på viloytan/sittytan. Betongblocken som agerar stödmur monterades först, plan för plan med start i botten och man arbetade sig således upp i etapper. Därefter lades markstenen i viloplanen.

Uppdraget utfördes 2019 på beställning av Peab Anläggning. Uppdraget utfördes som UE (underentreprenör).

Nybyggnation Torekov

kalkstenshällar i bruk

På uppdrag av Tommy Nordberghs Maskin & Transport lade vi hällar i kalksten runtom ett nybyggt bostadshus.

Hällarna lades i bruk på en hårdgjord dränerande botten av makadam. Därefter fogades ytan med en cementbaserad fog lämplig för det rådande klimatet. Innan fogning av ytan, provfogades en separat yta med olika kulörer. Detta gjordes dels för att kunden skall få en bättre uppfattning om kulör då fog oftast skiljer sig i färg när den stelnat, men även för att säkerställa fogens egenskaper.
Vidare sattes även gatsten på gångar och garageuppfart.
OBS: Kalksten är känslig för salter och syntetiska rengöringsmedel. Kalksten behöver därför tvättas med stensåpa ett par gånger per år. Såpan bildar tillsammans med stenen kalktvål vilket ger ett bra skydd utan att täta stenens porer.

Uppdraget utfördes 2023 och cirka 100 kvm hällar lades. Uppdraget utfördes som UE (underentreprenör).

Rulla till toppen