STENENTREPRENADER & BYGGNADSVÅRD

SPECIALISTER PÅ STENARBETE

Vi är ett entreprenadbolag verksamma inom stenarbete och byggnadsvård.

Vi arbetar med betongsten samt natursten, både inomhus och utomhus.

Vi åtar oss även uppdrag inom snickeri/byggnation, markarbete, leverans av material och sten samt totalentreprenader inom anläggning.

Bolaget utgår ifrån Skåne men vi åtar oss uppdrag i hela Götaland, Södermanland samt Uppland. Vi arbetar åt företag och privatpersoner.

svevia logotyp

“Mycket nöjd med resultatet.”

Percy Ohlin, Produktionschef Svevia

Renovering av stödmur/kallmur i vallgrav, Tomarps Kungsgård, 2018

STENARBETE

stengolv av kalksten i fallande längder
INOMHUS

Vi åtar oss all typ av stenentreprenader inomhus, bland annat golvläggning, badrum, montering av bänkar med mera.

en altan av oregelbunden kalksten
UTOMHUS

Vi åtar oss all typ av stenentreprenader utomhus, bland annat kallmurar, hällar, gatsten, marktegel, beklädnad med mera.

AMFITEATER AV BETONGBLOCK

Amfiteatern fyller flera funktioner, dels som underhållningsplattform för elever och som en sittplats/samlingsplats vid raster. Men det är inte allt. Teatern ingår i ett större vattenavledningsprojekt pga. tillfälliga kraftiga skyfall. Teatern beräknas fyllas med vatten vart tionde år.

Amfiteater (betongblock/plattor), Sandeplanskolan, 2019, Peab Anläggning

ett urval av kunder

ncc logotyp
sandens golv logotyp
tommy nordbergh logotyp
kullaträdgård logotyp
skanska logotyp
peab logotyp
svenska kyrkan logotyp
bröderna bergströms byggnads logotyp
svevia logotyp
skånesten utför stenarbete åt privatpersoner
ömab logotyp
stucco maestro logotyp

BYGGNADSMINNE & KULTURMINNE

Skånesten utför stenarbeten på kulturhistoriska byggnader såsom slott, borgar, herrgårdar samt kyrkor. Ofta är dessa byggnader klassade som byggnadsminne och kräver hög yrkesskicklighet. Vi utför även byggnadsvård för äldre kulturbyggnader såsom putsning/fogning av fasader samt finsnickeritjänster. Våra tjänster exkluderar ej arbeten inomhus. Vi arbetar gärna inomhus såväl som utomhus.

en stenmur vid en kyrka
LÄS MER OM KALLMURAR
en kyrka av rött tegel med mintgrönt plåttak samt sockel och portal av granit
LÄS MER OM BEKLÄDNAD
villa carlsten josef frank
LÄS MER OM SNICKERI
en byggnad av ljust tegel
LÄS MER OM KULTURBYGGNADER
Rulla till toppen