STENARBETE utomhus

blockstensmur

BLOCKSTENSMUR

En blockstensmur är en mur lavad med solida block av sten.

Blockstenen kan antigen vara av natursten eller betongsten.
Muren kan antigen kallmuras vilket innebär att inget bindemedel används för att sammanfoga stenarna eller så kan man sammanfoga stenarna med bruk eller stenlim.
Det finns en rad olika prefabricerade betongblock i olika storlekar och färger att välja mellan. Att använda betongblock är det billigaste och enklaste sättet att uppföra en mur, dock har det ganska stor negativ miljöpåverkan pga. tillverkningen av cement som är en beståndsdel i betong.
Man kan också tillverka måttanpassade block av natursten hos en sten förädlare. Det finns en rad olika stensorter såsom granit, gnejs, marmor, kalksten, skiffer, i olika färger och mönster att välja mellan.

Generellt sätt kan man säga att ju mindre sten man använder ju mer sannolikt är det att man bör använda någon form av bindemedel.

Därför lämpar sig stora tunga stenblock vid lavning av en kallmur (mur utan bindemedel) då tyngden gör att vridning och rörelse minskar.
Ett exempel på sådan byggteknik är den inka indianerna använde för att bygga staden Machu Picchu i Peru, Sydamerika. Denna stad som uppfördes på 1400-talet är baserad på blockstensmurens principer. Stora massiva solida block av natursten staplades på varandra med sådan passform att man inte kan få igenom ett tunt A4 papper. Eftersom stenarna var stora och tunga krävdes inget bindemedel för att hålla stenen på plats, utan man utnyttjar jordens dragningskraft.
Vad vi idag gör med 2–4 personer och en 15 tons hjulgrävare, gjorde inkafolket med rep av växter, timmerstockar av träd och en massa mansfolk.

Oavsett om muren skall uppföras med betongblock eller naturstensblock kan Skånesten erbjuda totalentreprenad vid uppförande av murar.

Vi kan ge råd och tips om vilken typ av mur som är lämplig för ändamålet och kan leverera allt material.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

peab logotyp
REFERENSER

TITTA PÅ VÅRA UPPDRAG I GALLERIET NEDAN.

Rulla till toppen