STENARBETE utomhus

kullersten

KULLERSTEN

Kullersten också kallad fältsten är en natursten som naturen själv skapat under många år.

Den har rundade, släta kanter och förekommer ofta på åkermarker, framförallt i Skåne pga. de stora åkermarkerna landskapet har.
Vid skördetid var kullerstenen ett problem för bönderna och man började därför samla ihop stenen och man sparade den. Vid någon tidpunkt kom man på att man kunde använda denna sten som marksten på gårdsplaner och stenmurar, framförallt kallmurar som man lavade runt sina ägor.

Skånesten sätter kullersten i offentliga samt privata miljöer.

Oftast sätts kullersten i sättsand och fogas med fogsand. I vissa offentliga miljöer såsom vallar till broar och refuger vid vägar och andra miljöer där ytan utsätts för högt slitage och mycket vatten, sätts kullersten i bruk och hårdfogas.

Att sätta kullersten kräver yrkesskicklighet och tålamod om ytan ska bli bra.

För att ytan ska bli plan och trivsam att gå på måste den flata sidan vara synlig, samtidigt som stenarna ska låsa sig och bilda ett mönster av varierande storlek på stenen. När man köper kullersten så får man räkna med ett svinn på cirka 25 % då all sten inte har de egenskaper som efterfrågas för att skapa en plan yta som är trivsam att gå på. Detta innebär att det är tidskrävande att sätta kullersten vilket gör det till en av de dyrare stensättningarna.

Vi levererar kullersten, läs mer under sten/material.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

INSPIRATION

INSPIRERA ER GENOM ATT TITTA PÅ BILDERNA NEDAN.

Rulla till toppen