STENARBETE utomhus

kantsten

KANTSTEN

Under årens lopp har Skånesten satt många mil av kantsten i olika former och sammanhang.

Kantsten används som avskiljare/stöd för olika nivåskillnader. Att skilja av en trafikerad väg från en gång och cykelbana (GC-bana) eller att omringa en refug mitt i körbanan eller att skilja av en rabatt från en gräsyta i en trädgård.

Vanligast är kantsten i granit men det förekommer även kantstöd som är gjorda av betong.

Kantstöd som sätts i offentliga miljöer i infrastruktur projekt där ytorna utsätts för mycket slitage sätts ofta med inspänning, vilket innebär att man förstärker stenens position genom att använda jordfuktig betong. När man sätter kantsten i privata miljöer görs det ofta med en smalare kantsten och i de flesta fall behövs ej inspänning.

Kantsten finns i en rad olika material, färger och former.

I princip kan man göra en kantsten av vilket stenmaterial man vill, det är bara en kostnadsfråga.
En polerad kantsten av diabas eller gnejs är mycket fint. Läs mer under sten/material.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

skanska logotyp
svenska kyrkan logotyp
peab logotyp
ömab logotyp
REFERENSER

TITTA PÅ VÅRA UPPDRAG I GALLERIET NEDAN.

Rulla till toppen