STENARBETE utomhus

skalmur

SKALMUR

En skalmur monteras oftast med så kallade skalblock av betong.

Dessa skalblock är ihåliga och fylls efter montering med material för ökad styrka. Blocken limmas med sten lim och man placerar en krönsten (avtäckning) på toppen av muren.
Om muren skall ha en höjd på 2 meter eller högre gjuter man en platta som grund och man fyller skalblocken med betong och armering.

En skalmur kan även uppföras som en kallmur av natursten. Detta görs genom att man lavar två murar parallellt med varandra och fyller utrymmet mellan de två murarna med exempelvis lera, sten, grus eller jord. Detta är en äldre byggteknik som ofta användes under medeltiden (cirka 500 – 1500).

Denna typ av mur, oavsett höjd eller storlek, är ett kostnadseffektivt sätt att bygga en stabil mur.

Denna typ av produktionsteknik används även till stödmurar som skall klara av hög påfrestning såsom exempelvis pooler och gödselstäder.

Skånesten hjälper till med markarbete, gjutning av grund samt uppförande av mur och leverans av material. Kontakta oss för mer information.

NÅGRA AV VÅRA UPPDRAGSGIVARE

INSPIRATION

LÅT ER INSPIRERAS AV BILDERNA NEDAN.

Rulla till toppen